De gebruiker meldt zich bij een online dienstaanbieder en logt in met zijn NotarisID. De aanbieder van de dienst zal de gebruiker daarvoor de mogelijkheid bieden. Na het scannen van een QR-code zal de gebruiker om de pincode worden gevraagd die hij in het aanvraagproces heeft aangemaakt. NotarisID heeft met de aanbieder al afgesproken welke informatie deze aan de gebruiker mag vragen, maar het is aan de gebruiker om deze definitief vrij te geven. Alle inloggegevens, waar en hoe laat etc., zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker. Aanbieders van diensten en NotarisID zelf hebben hier geen toegang toe.