De Stichting Rechtszekerheid Digitaal is eind 2014 opgericht en ziet toe op een adequate toetsing van ICT-toepassingen binnen het Nederlandse notariaat. Pas als nieuwe producten en diensten voldoen aan eisen op het gebied van betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging en privacy verstrekt de stichting toestemming voor toetreding. Ook wanneer de ICT-toepassing operationeel is, wordt met regelmaat getoetst.